skip to Main Content

Aftrek dieetkosten

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet volledig aftrekbaar maar tot vastgestelde bedragen,
Lees Meer
VERSTRATEN & PARTNERS De Fruittuinen 2
2132 NZ HOOFDDORP
Verzenden
Back To Top